ВРЪЩАНЕ, ЗАМЯНА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА

 • Информирайте ни чрез посочените на страница Контакти,  за да ви обясним процедурата по Връщане;
 • Приложете Формуляр за връщане или замяна, който можете да изтеглите от раздел Полезни линкове по-надолу. В него опишете  причината за Връщане или Замяна;
 • Можете да направите Замяна или Връщане при условие, че Продукта в оригиналния си вид, опаковка и качество, не е третиран по никакъв начин – не е пран  или гладен, без аромат на парфюм или друг козметичен продукт и без следи от  употреба. Също е необходимо и доказателство за Покупка – Касова бележка и Фактура, получена заедно със спецификацията на Поръчката. Ако не бъдат  спазени упоменатите условия, искането за Рекламация няма да бъде разглеждано;
 • Връщане може да бъде извършено в срок от 14(четиринадесет) дни, считано от датата  на получаване на Поръчката, като попълните Формуляр за връщане или замяна;
 • Разходите за Доставка и Връщане на Рекламираната стока са за сметка на Клиента, освен в случаите изброени в Общи условия за ползване;
 • Не се приемат за Замяна или Връщане, пратки с Наложен платеж;
 • Връщане или Замяна  на стока не можем да приемем, ако  е изпратена след посочения срок, без Касова бележка, Фактура, попълнен Формуляр за връщане или замяна, без етикети или без оригинална опаковка, а също и ако стоката е замърсена или повредена. Тази пратка ще бъде изпратена обратно на Клиента за негова сметка;
 • Пратки с върната стока, които поради неподходяща опаковка са били повредени при  транспортирането, ще бъдат връщани на клиента за негова сметка;
 • Молим да не забравите старателно да опаковате и да осигурите целостта на Пратката.

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА

 • Възстановяването на сума за закупен Продукт става след приемане на пратката  от наша страна и след като се уверим в нейната цялост;
 • Възстановяването на сумата става само по банков път в рамките на 14 работни дни от датата на получаване на пратката.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на „Sensi.bg“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:
Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД:
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

ПРИЛОЖИМО ПРАВО
По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС. Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

 

Чл. 112.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113.

 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
  3. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  4. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  5. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115.

 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

ПОЛЕЗНИ ЛИНКОВЕ

Формуляр за рекламация на Онлайн поръчка, може да изтеглите от ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИЯ

Линк към страницата на Комисия за защита на потребителите КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Онлайн решаване на спорове към Европейската комисия ОНЛАЙН РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ