А&T – 2004
гр. София, ул. Адам Мицкевич 1
e-mail: info@sensi.bg

Онлайн поръчки:
0897 87 19 67
0897 87 19 55

Търговски отдел:
0897 87 19 67
0897 87 19 70
0897 87 19 52

Производство:
02 465 24 06
0897 87 19 75

Дистрибутори

София
Тодор Анков – 0898 67 79 77
Марина Петрова – 0897 87 19 74

Бургас
Тодор Павловски – 0898 52 41 83; 0898 50 66 16
Весела Георгиева – 0894 64 23 24
Карамфилка Иванова – 0885 33 40 73

Варна
Емил Чолаков – 0899 96 88 00
Яна Чолакова – 0899 96 88 01

Велико Търново
Славка Бодурова – 0887 88 61 23

Димитровград
Елена Георгиева – 0888 75 59 30
Стамен Стамов – 0887 43 53 33

Добрич
Красимира Недева – 0888 42 52 72

Кърджали
Георги Трингов – 0898 75 50 01

Ловеч
Павлина Николова – 0887 99 34 92

Плевен
ЛС Комерс – 0886 93 78 40

Пловдив
Мария Сулева – 032/62 64 70; 032/96 44 31

Русе
Емилия Петкова – 0892  21 49 02

Свищов/Силистра
Христо Кесаровски – 0899 96 88 05

Стара Загора
Галина Конурова – 0888 63 57 38

Хасково
Дамян Дамянов – 0878 82 60 40

Ямбол
Светлозар Карапетров – 0898 61 50 47

Форма за контакт